os. Harmony
Pierwoszyno
Mosty
Pogórze
Dębogórze
12h
1 dzień
2 dni
4 dni
8 dni
21.0420 40 22 00 23 20 0 40 22.042 00 3 20 4 40 6 00 7 20 8 40 10 00 11 20 12 40 14 00 15 20 16 40 18 00 19 20 20 40 12.5 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 Pierwoszyno (1 dzień) temperatura [°C] temp. pkt. rosy [°C] wilgotność [%] ciśnienie [hPa] -30 -20 -10 0 10 20 30 1030 1010 1020 1000 990 980 970;