os. Harmony
Pierwoszyno
Mosty
Pogórze
Dębogórze
12h
1 dzień
2 dni
4 dni
8 dni
15.069 40 11 00 12 20 13 40 15 00 16 20 17 40 19 00 20 20 21 40 23 00 0 20 0 40 16.063 00 4 20 5 40 7 00 8 20 9 40 Norma PM10 Norma PM25 25 50 75 100 125 150 175 200 Pierwoszyno (1 dzień)