os. Harmony
Pierwoszyno
Mosty
Pogórze
Dębogórze
12h
1 dzień
2 dni
4 dni
8 dni
21.0422 00 23 20 0 40 22.042 00 3 20 4 40 6 00 7 20 8 40 10 00 11 20 12 40 14 00 15 20 16 40 18 00 19 20 20 40 22 00 Norma PM10 Norma PM25 25 50 75 100 125 150 175 200 Pierwoszyno (1 dzień)