Jakość powietrza w gminie Kosakowo

Dębogórze
2021-05-17 11:20
PM1
6.12 µg/m³
PM2.5
13.44 µg/m³
53.76%
PM10
23.3 µg/m³
46.6%
Temp.
°C
16.14
Wilgotn.
%
60
Ciśnienie
hPa
984.5
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 177.6µg/m³ (355.2% normy) dnia 2021-03-25 o godz. 21:40
PM25 117.83µg/m³ (471.32% normy) dnia 2021-03-25 o godz.21:40
Mosty
2021-05-17 11:20
PM1
7.08 µg/m³
PM2.5
15.63 µg/m³
62.52%
PM10
24.8 µg/m³
49.6%
Temp.
°C
16.7
Wilgotn.
%
74.8
Ciśnienie
hPa
992.1
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 154.5µg/m³ (309% normy) dnia 2021-03-16 o godz. 2:00
PM25 104.34µg/m³ (417.36% normy) dnia 2021-03-16 o godz.25:40
Pierwoszyno
2021-05-17 11:20
PM1
7.38 µg/m³
PM2.5
16.87 µg/m³
67.48%
PM10
27.2 µg/m³
54.4%
Temp.
°C
15.39
Wilgotn.
%
68
Ciśnienie
hPa
987.6
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 151.4µg/m³ (302.8% normy) dnia 2021-03-26 o godz. 21:40
PM25 91.28µg/m³ (365.12% normy) dnia 2021-03-27 o godz.2:00
Pogórze
2021-05-17 11:20
PM1
6.54 µg/m³
PM2.5
12.81 µg/m³
51.24%
PM10
25 µg/m³
50%
Temp.
°C
15.6
Wilgotn.
%
50.5
Ciśnienie
hPa
981.3
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 328.5µg/m³ (657% normy) dnia 2021-03-10 o godz. 20:00
PM25 218.14µg/m³ (872.56% normy) dnia 2021-04-23 o godz.22:20
Dębogórze Sezamkowa
2021-05-17 11:20
PM1
11 µg/m³
PM2.5
12 µg/m³
48%
PM10
12 µg/m³
24%
Temp.
°C
20.61
Wilgotn.
%
48
Ciśnienie
hPa
993
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 77µg/m³ (154% normy) dnia 2021-03-29 o godz. 19:00
PM25 71µg/m³ (284% normy) dnia 2021-03-29 o godz.19:00
001448