Jakość powietrza w gminie Kosakowo

Dębogórze
2021-05-17 11:00
PM1
4.98 µg/m³
PM2.5
10.17 µg/m³
40.68%
PM10
17.4 µg/m³
34.8%
Temp.
°C
14.57
Wilgotn.
%
53
Ciśnienie
hPa
983.7
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 177.6µg/m³ (355.2% normy) dnia 2021-03-25 o godz. 21:40
PM25 117.83µg/m³ (471.32% normy) dnia 2021-03-25 o godz.21:40
Mosty
2021-05-17 11:00
PM1
7.08 µg/m³
PM2.5
14.78 µg/m³
59.12%
PM10
22.2 µg/m³
44.4%
Temp.
°C
17.9
Wilgotn.
%
71.4
Ciśnienie
hPa
991.7
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 154.5µg/m³ (309% normy) dnia 2021-03-16 o godz. 2:00
PM25 104.34µg/m³ (417.36% normy) dnia 2021-03-16 o godz.25:40
Pierwoszyno
2021-05-17 11:00
PM1
6.6 µg/m³
PM2.5
12.04 µg/m³
48.16%
PM10
22 µg/m³
44%
Temp.
°C
15.39
Wilgotn.
%
62.5
Ciśnienie
hPa
986.5
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 151.4µg/m³ (302.8% normy) dnia 2021-03-26 o godz. 21:40
PM25 91.28µg/m³ (365.12% normy) dnia 2021-03-27 o godz.2:00
Pogórze
2021-05-17 11:00
PM1
6.78 µg/m³
PM2.5
10.51 µg/m³
42.04%
PM10
23 µg/m³
46%
Temp.
°C
15.6
Wilgotn.
%
50.6
Ciśnienie
hPa
981.9
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 328.5µg/m³ (657% normy) dnia 2021-03-10 o godz. 20:00
PM25 218.14µg/m³ (872.56% normy) dnia 2021-04-23 o godz.22:20
Dębogórze Sezamkowa
2021-05-17 11:00
PM1
5 µg/m³
PM2.5
6 µg/m³
24%
PM10
6 µg/m³
12%
Temp.
°C
21.34
Wilgotn.
%
48
Ciśnienie
hPa
993
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 77µg/m³ (154% normy) dnia 2021-03-29 o godz. 19:00
PM25 71µg/m³ (284% normy) dnia 2021-03-29 o godz.19:00
001447