Jakość powietrza w gminie Kosakowo

Dębogórze
2021-05-17 12:40
PM1
7.8 µg/m³
PM2.5
14.55 µg/m³
58.2%
PM10
24.1 µg/m³
48.2%
Temp.
°C
16.14
Wilgotn.
%
81.4
Ciśnienie
hPa
983.7
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 177.6µg/m³ (355.2% normy) dnia 2021-03-25 o godz. 21:40
PM25 117.83µg/m³ (471.32% normy) dnia 2021-03-25 o godz.21:40
Mosty
2021-05-17 12:40
PM1
8.4 µg/m³
PM2.5
13.57 µg/m³
54.28%
PM10
25.8 µg/m³
51.6%
Temp.
°C
16.1
Wilgotn.
%
90.7
Ciśnienie
hPa
990.2
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 154.5µg/m³ (309% normy) dnia 2021-03-16 o godz. 2:00
PM25 104.34µg/m³ (417.36% normy) dnia 2021-03-16 o godz.25:40
Pierwoszyno
2021-05-17 12:40
PM1
10.38 µg/m³
PM2.5
17.5 µg/m³
70%
PM10
30.8 µg/m³
61.6%
Temp.
°C
15.39
Wilgotn.
%
89.9
Ciśnienie
hPa
988
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 151.4µg/m³ (302.8% normy) dnia 2021-03-26 o godz. 21:40
PM25 91.28µg/m³ (365.12% normy) dnia 2021-03-27 o godz.2:00
Pogórze
2021-05-17 12:40
PM1
9.24 µg/m³
PM2.5
19.47 µg/m³
77.88%
PM10
33 µg/m³
66%
Temp.
°C
17.61
Wilgotn.
%
60.9
Ciśnienie
hPa
980.8
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 328.5µg/m³ (657% normy) dnia 2021-03-10 o godz. 20:00
PM25 218.14µg/m³ (872.56% normy) dnia 2021-04-23 o godz.22:20
Dębogórze Sezamkowa
2021-05-17 12:40
PM1
12 µg/m³
PM2.5
14 µg/m³
56%
PM10
22 µg/m³
44%
Temp.
°C
18.86
Wilgotn.
%
58
Ciśnienie
hPa
993
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 77µg/m³ (154% normy) dnia 2021-03-29 o godz. 19:00
PM25 71µg/m³ (284% normy) dnia 2021-03-29 o godz.19:00
001457