Jakość powietrza w gminie Kosakowo

Dębogórze
2021-05-17 10:40
PM1
8.04 µg/m³
PM2.5
14.66 µg/m³
58.64%
PM10
26.3 µg/m³
52.6%
Temp.
°C
14.57
Wilgotn.
%
52.4
Ciśnienie
hPa
983.3
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 177.6µg/m³ (355.2% normy) dnia 2021-03-25 o godz. 21:40
PM25 117.83µg/m³ (471.32% normy) dnia 2021-03-25 o godz.21:40
Mosty
2021-05-17 10:40
PM1
6.3 µg/m³
PM2.5
11.58 µg/m³
46.32%
PM10
20.4 µg/m³
40.8%
Temp.
°C
18
Wilgotn.
%
72.1
Ciśnienie
hPa
991.8
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 154.5µg/m³ (309% normy) dnia 2021-03-16 o godz. 2:00
PM25 104.34µg/m³ (417.36% normy) dnia 2021-03-16 o godz.25:40
Pierwoszyno
2021-05-17 10:40
PM1
6.48 µg/m³
PM2.5
13.04 µg/m³
52.16%
PM10
22.4 µg/m³
44.8%
Temp.
°C
13.91
Wilgotn.
%
57.3
Ciśnienie
hPa
987.8
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 151.4µg/m³ (302.8% normy) dnia 2021-03-26 o godz. 21:40
PM25 91.28µg/m³ (365.12% normy) dnia 2021-03-27 o godz.2:00
Pogórze
2021-05-17 10:40
PM1
7.38 µg/m³
PM2.5
11.89 µg/m³
47.56%
PM10
23.2 µg/m³
46.4%
Temp.
°C
15.6
Wilgotn.
%
40.7
Ciśnienie
hPa
979.5
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 328.5µg/m³ (657% normy) dnia 2021-03-10 o godz. 20:00
PM25 218.14µg/m³ (872.56% normy) dnia 2021-04-23 o godz.22:20
Dębogórze Sezamkowa
2021-05-17 10:40
PM1
9 µg/m³
PM2.5
11 µg/m³
44%
PM10
11 µg/m³
22%
Temp.
°C
21.05
Wilgotn.
%
49
Ciśnienie
hPa
993
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 77µg/m³ (154% normy) dnia 2021-03-29 o godz. 19:00
PM25 71µg/m³ (284% normy) dnia 2021-03-29 o godz.19:00
001446