Jakość powietrza w gminie Kosakowo

Dębogórze
2021-05-17 12:20
PM1
6.78 µg/m³
PM2.5
9.53 µg/m³
38.12%
PM10
21.9 µg/m³
43.8%
Temp.
°C
16.14
Wilgotn.
%
81.1
Ciśnienie
hPa
984.6
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 177.6µg/m³ (355.2% normy) dnia 2021-03-25 o godz. 21:40
PM25 117.83µg/m³ (471.32% normy) dnia 2021-03-25 o godz.21:40
Mosty
2021-05-17 12:20
PM1
7.92 µg/m³
PM2.5
14.05 µg/m³
56.2%
PM10
23 µg/m³
46%
Temp.
°C
15.6
Wilgotn.
%
84.6
Ciśnienie
hPa
990.9
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 154.5µg/m³ (309% normy) dnia 2021-03-16 o godz. 2:00
PM25 104.34µg/m³ (417.36% normy) dnia 2021-03-16 o godz.25:40
Pierwoszyno
2021-05-17 12:20
PM1
7.5 µg/m³
PM2.5
12.02 µg/m³
48.08%
PM10
23.7 µg/m³
47.4%
Temp.
°C
15.39
Wilgotn.
%
78.7
Ciśnienie
hPa
986.9
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 151.4µg/m³ (302.8% normy) dnia 2021-03-26 o godz. 21:40
PM25 91.28µg/m³ (365.12% normy) dnia 2021-03-27 o godz.2:00
Pogórze
2021-05-17 12:20
PM1
10.2 µg/m³
PM2.5
17.02 µg/m³
68.08%
PM10
29.6 µg/m³
59.2%
Temp.
°C
16.93
Wilgotn.
%
68.2
Ciśnienie
hPa
982.1
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 328.5µg/m³ (657% normy) dnia 2021-03-10 o godz. 20:00
PM25 218.14µg/m³ (872.56% normy) dnia 2021-04-23 o godz.22:20
Dębogórze Sezamkowa
2021-05-17 12:20
PM1
10 µg/m³
PM2.5
15 µg/m³
60%
PM10
15 µg/m³
30%
Temp.
°C
18.17
Wilgotn.
%
57
Ciśnienie
hPa
993
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 77µg/m³ (154% normy) dnia 2021-03-29 o godz. 19:00
PM25 71µg/m³ (284% normy) dnia 2021-03-29 o godz.19:00
001454