Jakość powietrza w gminie Kosakowo

Dębogórze
2021-05-17 12:00
PM1
7.32 µg/m³
PM2.5
11.39 µg/m³
45.56%
PM10
21.6 µg/m³
43.2%
Temp.
°C
16.14
Wilgotn.
%
73
Ciśnienie
hPa
984.8
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 177.6µg/m³ (355.2% normy) dnia 2021-03-25 o godz. 21:40
PM25 117.83µg/m³ (471.32% normy) dnia 2021-03-25 o godz.21:40
Mosty
2021-05-17 12:00
PM1
5.82 µg/m³
PM2.5
12.76 µg/m³
51.04%
PM10
20.8 µg/m³
41.6%
Temp.
°C
17
Wilgotn.
%
76.5
Ciśnienie
hPa
990
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 154.5µg/m³ (309% normy) dnia 2021-03-16 o godz. 2:00
PM25 104.34µg/m³ (417.36% normy) dnia 2021-03-16 o godz.25:40
Pierwoszyno
2021-05-17 12:00
PM1
6.9 µg/m³
PM2.5
11.02 µg/m³
44.08%
PM10
22.2 µg/m³
44.4%
Temp.
°C
15.39
Wilgotn.
%
72.5
Ciśnienie
hPa
986.9
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 151.4µg/m³ (302.8% normy) dnia 2021-03-26 o godz. 21:40
PM25 91.28µg/m³ (365.12% normy) dnia 2021-03-27 o godz.2:00
Pogórze
2021-05-17 12:00
PM1
6.12 µg/m³
PM2.5
11.12 µg/m³
44.48%
PM10
19.7 µg/m³
39.4%
Temp.
°C
16.93
Wilgotn.
%
60.4
Ciśnienie
hPa
981.3
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 328.5µg/m³ (657% normy) dnia 2021-03-10 o godz. 20:00
PM25 218.14µg/m³ (872.56% normy) dnia 2021-04-23 o godz.22:20
Dębogórze Sezamkowa
2021-05-17 12:00
PM1
9 µg/m³
PM2.5
14 µg/m³
56%
PM10
14 µg/m³
28%
Temp.
°C
19.04
Wilgotn.
%
54
Ciśnienie
hPa
993
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 77µg/m³ (154% normy) dnia 2021-03-29 o godz. 19:00
PM25 71µg/m³ (284% normy) dnia 2021-03-29 o godz.19:00
001453