Jakość powietrza w gminie Kosakowo

Dębogórze
2021-06-16 9:20
PM1
0.42 µg/m³
PM2.5
1.07 µg/m³
4.28%
PM10
1.8 µg/m³
3.6%
Temp.
°C
16.73
Wilgotn.
%
30.4
Ciśnienie
hPa
999.7
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 177.6µg/m³ (355.2% normy) dnia 2021-03-25 o godz. 21:40
PM25 117.83µg/m³ (471.32% normy) dnia 2021-03-25 o godz.21:40
Mosty
2021-06-16 9:20
PM1
0.78 µg/m³
PM2.5
1.79 µg/m³
7.16%
PM10
3 µg/m³
6%
Temp.
°C
23.5
Wilgotn.
%
46.6
Ciśnienie
hPa
1008.3
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 154.5µg/m³ (309% normy) dnia 2021-03-16 o godz. 2:00
PM25 104.34µg/m³ (417.36% normy) dnia 2021-03-16 o godz.25:40
Pierwoszyno
2021-06-16 9:20
PM1
0.66 µg/m³
PM2.5
1.12 µg/m³
4.48%
PM10
2.2 µg/m³
4.4%
Temp.
°C
17.91
Wilgotn.
%
31.7
Ciśnienie
hPa
1003.2
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 162.6µg/m³ (325.2% normy) dnia 2021-06-05 o godz. 22:00
PM25 91.28µg/m³ (365.12% normy) dnia 2021-03-27 o godz.2:00
Pogórze
2021-06-16 9:20
PM1
1.02 µg/m³
PM2.5
1.85 µg/m³
7.4%
PM10
3.5 µg/m³
7%
Temp.
°C
17.21
Wilgotn.
%
31.2
Ciśnienie
hPa
992.1
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 328.5µg/m³ (657% normy) dnia 2021-03-10 o godz. 20:00
PM25 218.14µg/m³ (872.56% normy) dnia 2021-04-23 o godz.22:20
Dębogórze Sezamkowa
2021-06-16 9:00
PM1
1 µg/m³
PM2.5
1 µg/m³
4%
PM10
1 µg/m³
2%
Temp.
°C
21.53
Wilgotn.
%
45
Ciśnienie
hPa
1010
Najwyższe odnotowane poziomy:
PM10 77µg/m³ (154% normy) dnia 2021-03-29 o godz. 19:00
PM25 71µg/m³ (284% normy) dnia 2021-03-29 o godz.19:00
001676